Harta Apelor a Moldovei a fost dezvoltată de câtre Academia de Guvernare a Mediului din Moldova (MEGA) pe baza informației obținute de la organizația INQUA-Moldova și de la participanții Campionatului MEGA Impact. Designul este pregătit de câtre compania EvoMio.

Harta Apelor a Moldovei și Campionatul MEGA Impact sunt realizate în cadrul proiectului „MEGA Game: Îmbunătățirea guvernării de mediu în Republica Moldova prin intermediul platformei inovatoare de învățare on-line și colaborare în acțiuni ecologice” prin suportul programului „Consolidarea guvernării ecologice prin formarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale (ONG)”, finanțat de Uniunea Europeană, Implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și livrat de Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu.

Photo credit: @ Gabriela Isac, 2015